Hotarâri de consiliu

Privind acordul Consiliului local al comunei Telciu pentru majorarea capitalui social al societatii comerciale AQUABIS BISTRITA -NASAUD, societate pe actiuni prin varsarea in numerar a sumei de 1.350.000 lei de catre Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud

Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat V
al comunei Telciu pe anul 2009

Privind modificarea si completarea Hotaririi nr. 53 /2009 stabilirea impozitelor şi taxelor locale datorate de persoanele fizice si juridice pentru anul 2010, în comuna Telciu

 Privind cumpararea imobilelor inscrise in C.F. nr. 25041 provenita din conversia C.F. nr. 49 Telciu cu nr. top 96/1/b/3 «altele» in suprafata de 843 m2 in favoarea comunei Telciu pentru amenajare teren de fotbal.

Privind cumpararea imobilelor inscrise in C.F. nr. 25043 (4380) Telciu cu nr. top 97 «Gradina in intravilan» in suprafata de 4235 m2 in favoarea Comunei Telciu, pentru amenajare teren de fotbal.

Proiecte şi investiţii

Obiective de investiții

 1. Obiectivele de investitii finalizate in comuna Telciu, in perioada 2009-2010:
  • REABILITARE DISPENSAR UMAN;
 2. Obiectivele de investitii a caror lucrari urmeaza a fi incheiate in anul 2011:
  • CONSTRUIRE SALA DE SPORT;
  • REABILITARE GRUP SCOLAR TELCIU I SI II;
  • AMENAJARE SALA DE FESTIVITATI;
 3. Obiectivele de investitii care se deruleaza, cu termene viitoare de punere in functiune:

Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii locale în comunele Telciu şi Runcu Salvei

Valoarea totală a proiectului:
6 200 000 EURO
Valoarea eligibilă finanţată:
6 000 000 EURO
Contribuţie proprie:
200 000 EURO
Faza în care se află la 01.01.2009:
evaluare
Programul de finanţare:
FEADR

Proiect integrat în comuna Telciu, judeţul Bistriţa-Năsăud

Valoarea totală a proiectului:
2 500 000 EURO
Valoarea eligibilă finanţată:
2 500 000 EURO
Contribuţie proprie:
-
Faza în care se află la 01.01.2009:
evaluare
Programul de finanţare:
FEADR

Stiri si comunicate

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

Comuna Telciu, cu sediul în localitatea Telciu, str. Principală, nr. 744/B, comuna Telciu, jud. Bistriţa-Năsăud, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectele:

Anunţ public

Comuna Telciu anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "Construire reţele de canalizare şi epurare ape uzate în Comuna Bichigiu", propus a fi amplasat în: localitatea Bichigiu, intravilan şi extravilan, comuna Telciu, jud. Bistriţa-Năsăud.

Anunţ public

Comuna Telciu anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "Construire reţele de alimentare cu apă potabilă în Comuna Bichigiu", propus a fi amplasat în: localitatea Bichigiu, intravilan şi extravilan, comuna Telciu, jud. Bistriţa-Năsăud.

Riul Salauta la Telciu

See video

Monumentul eroilor comunei Telciu si riul Salauta