ACTE NECESARE INTOCMIRII DOSARULUI DE INDEMNIZATIE PENTRU CRESTEREA COPILULUI

Dosarul in vederea acordarii indemnizatie/stimulent pentru cresterea copilului va contine:

 • cerere tip a solicitantului;
 • declaratie tip a celuilalt parinte;
 • original si copie B.I./C.I. a solicitantului;
 • original si copie B.I./C.I. a celuilalt parinte ;
 • original si copie certificat de nastere copil pentru care se solicita dreptul ;
 • original si copie certificat de nastere ceilalti copii ;
 • original si copie certificat de casatorie ;
 • copie pagini scrise din livretul de familie (pentru cei care au).
 • adeverinta eliberata de angajator ;
 • decizia de suspendare activitate cf.Codului Muncii,Art.51, lit a(copie si original);
 • dosar cu sina;

Termenul de depunere al dosarului este 60 zile lucratoare de la ultima zi a concediului de maternitate(post natal);

In cazul in care se reia activitatea inainte de implinirea varstei de 2 ani a copilului, titularul are obligatia sa anunte primaria in termen de 15 zile de la data reluarii;

VENITURILE CARE SE IAU IN CALCUL IN VEDEREA STABILIRII INDEMNIZATIEI:

 1. In cazul salariatilor veniturile care se iau in calcul la completarea adeverintei sunt:
  • venituri din salarii
  • concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate
  • concedii medicale si indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca, cauzata de boli obisnuite sau de accidente in afara muncii,
  • concedii medicale si indemnizatii pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca, exclusiv pentru situatiile rezultate ca urmare a unor accidente de munca sau boli profesionale,
  • concedii medicale si indemnizatii pentru maternitate,
  • concedii medicale si indemnizatii pentru ingrijirea copilului bolnav,
  • concedii medicale si indemnizatii de risc maternal,
  • indemnizatia in perioada de intrerupere temporara a activitatii, din initiativa angajatorului, fara incetarea raportului de munca, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, potrivit legii,
  • venituri profesionale pe baza unor contracte de munca in strainatate (Formular E 405, insotit de dovada eliberata de angajator cu venitul profesional realizat in ultimele 12 luni din ultimul an anterior datei nasterii copilului)
 2. In cazul activitatilor independente veniturile se dovedesc cu adeverinte de la autoritatile competente:
  • venituri din activitati independente (DGFP- Administratia Financiara)
  • venituri realizate de asociatii unici (DGFP- Administratia Financiara)
  • venituri din activitati agricole (DGFP- Administratia Financiara)
  • indemnizatia de somaj (AJPS Constanta)
  • indemnizatia lunara pentru cresterea copilului pna la vrsta de 2/3 ani (AJPS Constanta)
  • indemnizatia lunara pentru cresterea copilului cu handicap cu vrsta cuprinsa intre 3 si 7 ani (AJPS Constanta)
  • pensia de invaliditate (CJP Constanta)
 3. In situatia in care stagiul de cotizare (cele 12 luni necesare) este realizat la mai multi angajatori este necesar sa prezentati adeverinte cu venituri profesionale supuse impozitului pe venit de la fiecare angajator.